Αγάπη ή Φαντάσματα ενός μη τόπου

Μαριλένα Αστραπέλλου, “Το Στοιχειωµένο Μπάγκειον”, ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής Ιωάννα Σωτήρχου, “Αναζητώντας την «Αγάπη» στην Οµόνοια”, Efsyn Αργυρώ Μποζώνη, δηµοσιογράφος και κριτικός […]