Αγάπη: Ένα Εργαστήριο, 2020-2021

Αγάπη: Ένα εργαστήριο. Συνεργασία με ΑΣΚΤ

Σειρά δράσεων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ένα διακαλλιτεχνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστηρίων-σεμιναρίων, το οποίο είχε ως σώμα αναφοράς την παρουσίαση, μελέτη και επεξεργασία του καλλιτεχνικού εγχειρήματος Αγάπη (ή φαντάσματα ενός Μη Τόπου). Στόχο είχε να δημιουργηθεί ένα διεπιστημονικό, διακαλλιτεχνικό, διατομεακό και ερευνητικό εγχείρημα σκέψεων, ιδεών, αναρωτήσεων, πρακτικών και διαδικασιών δημιουργίας και συνεργασίας, αποτύπωση δημιουργίας έργων στην εξέλιξή τους, απόπειρες «σωμάτων» έργων να ενταχθούν σε ένα μεγαλύτερο σώμα έργου (έκθεση-παράσταση) με τρόπο που θα ξεπερνά την ταυτότητα του ενός καλλιτέχνη-δημιουργού ή της επιμέλειας. Η δράση ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή 30 τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητών εργαστηρίων και θεωρητικών τμημάτων της ΑΣΚΤ. Όλο το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης, ετοιμάζεται να ανέβει σε ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ.