“δηλωθείσα τοποθεσία”, 2021

Με πυρήνα αναφοράς το έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη “Πόλεως και Νομού Δράμας Παραμυθία”. Η ομάδα παρουσίασε μια εικαστική έκθεση με γλυπτά των Κώστα Σαχπάζη και Άννας Λάσκαρη, κι ένα ακρόαμα του λογοτεχνικού έργου – σε μορφή πολυμεσικής ηχητικής εγκατάστασης – μέσα από την παράσταση χορού του Αλέξανδρο Φαρμάκη και πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Δούσιου. Παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Δράμας στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021» Η Δράση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ και την συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.